Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Széppróza Napja 2022

Rendezvények a MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA alkalmából

article preview

A magyar írószövetség csongrád-CSANÁD megyei Írócsoportjának

rendezvényei 2022-bEn

a magyar széppróza napja alkalmából

 

Magyar Széppróza Napja 2022.

2022. február 15., kedd, 18 óra, Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér 12.)

Domonkos László: Délvidéki capricciók című kötetének bemutatója

A szerzővel Bene Zoltán beszélget.

„Fontos kordokumentumnak számít Domonkos László délvidéki élményeit, tapasztalatait helyszíni tudósításokban, tárcákban, interjúkban, írásos változatban tető alá hozó könyve, hiszen nincsen még a kárpát-medencének egyetlen olyan térsége, ahol annyi mellébeszélés, köntörfalazás, csalárdság jött volna létre, halmozódott volna föl, mint a Délvidéken.

A bő fél évszázadot átfogó személyes érintettség, a lassan, de biztosan háborúba csúszó, betájolt ifjonti lelkesedés mindenkori karácsonyesti bősége ámulatából a rettegés alakváltozatáig eljutó, azokat fölmutató, dokumentáló magatartás a déli végeken összeomló hamisság valóságába vezet el bennünket, a szülőföld kisugárzásával, a szűkebb haza szeretetével, a forrásvidék bácskaivá, délvidékivé táguló képeivel.

Domonkos összegyűjtött, a kevesek által megélt és megírt délvidéki tapasztalatait részletező, egymást időrendben követő írásaiból ezekre a kérdésekre adott válaszai is, Léphaft Pál rajzaival együtt, gazdagon körvonalazzák, dokumentálják délvidéki valóságunkat.”

Tari István

***

Magyar Széppróza Napja 2022.

2022. február 18., péntek, 11 óra, Szeged-Szőreg, Tömörkény István Művelődési Ház (Szeged-Szőreg, Magyar utca 14.)

Dicsőséges történelmünk. Nagy Lajostól Mátyás királyig − Gáspár Ferenc rendhagyó irodalomórája

Interaktív rendhagyó irodalomóra sok játékkal és nevetéssel, királyaink történelmi jelképeinek és korabeli fegyverek (replikák), valamint öltözékek bemutatásával, az óra végén királykoronázással, amelyben mindenki részt vesz. Mindezt irodalmi művekre fölfűzve.

A gyerekek az óra alatt és után sok ajándékot kapnak a kis noteszektől ajándékkönyvekig bezárólag.

***

Magyar Széppróza Napja 2022.

2022. február 21., hétfő, 17 óra, a Somogyi-könyvtár 1. emeleti folyóiratolvasója

„Sok vitéz embereknek holló gyomra volt koporsója…”

Beszélgetés a Hódoltság-kori Szegedről Bene Zoltán Hollók gyomra és Farkascseresznye című regényei kapcsán

Az íróval Kiss Norbert egyháztörténész beszélget.

„Bene Zoltán történelmi regénye sajátos szerelmi háromszögre épül. A viszonyrendszer férfi tagjai olyan ikertestvérek, akik nem tudnak egymásról, ugyanakkor a korabeli tudás két változatát választják: Tar (Dudás) Bálint az »engedélyezettet«, amely összefonódik a hatalommal (egyház, inkvizíció), Hideg (Dudás) Ferenc a tilosat (boszorkányság, pogányság), a renitenst (eretnek, protestáns, humanista) – s a kétféle tudás egyaránt felőrli őket. Bene részletezve festi meg Tar karrierjét, s hogy Hidegről kevesebb szó esik, azt védje a dokumentációk hiányossága! A harmadik furcsa teremtés: művelt és érző nő, aki vonzódik Bálinthoz, titkoltan Ferenchez is, mégis idegen ember, Tolnai Nagy András kálvinista cserzővarga felesége lesz. Ugyanakkor összeköti őket a születés titka és az inkvizíciós eljárás, amelynek mindhárman áldozatai lesznek. Három olyan jellem bontakozik ki előttünk, amelyek egyszerre mutatják a régi világ eltűnését és az új világnézetek buktatóit. Tragikus sorsuk a világnézetek drámai összeütközéséből fakad.”

Árpás Károly a Hollók gyomráról

„…csak korban kell néhány évszázadot visszamennünk az időben, de megy ez, mihelyt belemerülök a szövegfolyam fodraiba, a jó ritmusú szövegbe, amely tényleg olyan, mint Szegednél a Tisza, hömpölyög méltósággal, se nem futva, se nem elidőzve, hanem komótosan és határozottan, mint aminek célja van a kezdetétől fogva egészen a végéig. Bene Zoltán szeret és tud történeteket mesélni, s a zamatos szöveg biztonsággal és odaadással engedi át magát az olvasónak. Valós történelmi körülmények közé helyezi a misztikus tartalmat, egy reális, azaz evilági, és egy álombeli, a lírai szürrealizmus valóságába illeszkedő szövegtestet illesztve össze, forrasztva egybe (történetek a történetben), ahol nemcsak a szövegnek, de a gondolatoknak is ritmusa van, s szófordulatai révén becsempész a műbe egy csipetnyi archaizmust is.”

Láng Eszter a Farkascseresznyéről

***

Magyar Széppróza Napja 2022.

2022. február 23., szerda, 10 óra, Emlékpont (Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.)

Felelősséggel a múltért és jövőért. Németh László alkotói világa

Miklós Péter rendhagyó irodalomórája

***

Magyar Széppróza Napja 2022.

2022. február 23., szerda, 18 óra, Borháló Szeged (Gutenberg u. 10.)

Prózaíró kerekasztal

Résztvevők: Bátyi Zoltán, Bene Zoltán és Szekeres Sándor Gábor írók

Moderátor: Diószegi Szabó Pál költő

Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar próza irányairól, fókuszairól, a vidéki prózairodalom helyéről a magyar irodalmi életben.

***

Magyar Széppróza Napja 2022.

Korrajz és kórrajz? Új Zrínyiász

2022. február 24., csütörtök, 10 óra, Szeged-Szőreg, Tömörkény István Művelődési Ház (Szeged-Szőreg, Magyar utca 14.)

Rendhagyó irodalomóra Diószegi Szabó Pállal

 

A 175 évvel ezelőtt született, három évig Szegeden újságíróként dolgozó Mikszáth Kálmán regénye számos gondolati párhuzamot kínál a múltját kutató és újraértelmező ma világával. A regény a történelemben mozgó embert mutatja be nemcsak az időbeliség, a múlt és jelen viszonyában, hanem a mindennapi élet, az abszurd és a vaslogikájú isteni végzet ellentmondásaiban is. Az óra néhány részletre hívja fel a figyelmet.